Get Adobe Flash player


O projekcie

Zespół Szkół w Kielanówce w okresie od 01 września 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku realizuje projekt pn; „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA W KIELANÓWCEw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez utworzenie  nowego oddziału w istniejącym  przedszkolu w Kielanówce na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014 oraz uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej tego przedszkola.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • uczestnictwo w zajęciach wychowania przedszkolnego,
  • uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego,
  • uczestnictwo w zajęciach z rytmiki,
  • uczestnictwo w zajęciach tanecznych,
  • uczestnictwo w zajęciach teatralnych,
  • uczestnictwo w zajęciach logopedycznych.

W projekcie weźmie udział ok. 46 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Boguchwała.

Dla punktu przedszkolnego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

 

 
Loga Unia, EFS, WUP

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...